Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng

 
 
 

Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy, BÍ Thư, Phó Bí thư chi bộ Sở Xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật ngày: 04-05-2015 04:52

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy, BÍ Thư, Phó Bí thư chi bộ Sở Xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật: 04-05-2015 04:52

 

Chi tiết
Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật: 13-04-2015 02:17
Cấp ủy chi bộ Sở Xây dựng khóa 2015-2020 ra mắt Hội nghị
Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 06/10/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 19/9/2014 của Tỉnh Ủy Lai Châu về Chỉ thị số 36-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Công bố chỉ số giá XD tháng 01,02,03 và quý I năm 2015
Ngày cập nhật: 12-04-2015 21:39

 

Chi tiết
Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu2014
Ngày cập nhật: 04-03-2015 19:45

 

Chi tiết

 

Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Thông tư 02/2015/TT-BXD v/v hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Thông tư số 04/2015/TT-BXD v/v hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của CP về thoát nước và xử lý nước thải

Nghị định số 37/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết về hợp động xây dựng

Công bố chỉ số giá XD tháng 01,02,03 và quý I năm 2015

Năng lực của công ty TNHH Tư vấn và XD Bình Trọng tỉnh Điện biên

Năng lực của doanh nghiệp TN Mỹ Hà

Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Bổ sung năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trên địa bàn Tỉnh lai Châu năm 2015

 

Số lượt truy cập
7640

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007