Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng

 
 
 

Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu2014
Cập nhật ngày: 04-03-2015 19:45

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 9 (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương
Ngày cập nhật: 07-09-2014 09:35
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Thực hiện Hướng dẫn Số 04 - HD/BTG, ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Ban Tuyên giáo về việc Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.

 

Chi tiết
Ngày Pháp luật
Ngày cập nhật: 03-08-2014 09:31
Đ/c Hà Thị Mai – Phó Bí thư chi bộ quán triệt lại Hướng dẫn sô 03-HD/UBKTTW, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu2014
Ngày cập nhật: 04-03-2015 19:45

 

Chi tiết
Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 ngành Xây dựng Lai Châu
Ngày cập nhật: 08-02-2015 22:19
Đồng chí Bùi Quang Sắc – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị
Ngày 06 tháng 02 năm 2015, tại Sở Xây dựng Lai Châu đã diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 ngành Xây dựng Lai Châu. Tới dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo, trưởng phó phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; Các Ban Quản lý, phòng Công thương huyện, thành phố; Các Công ty, doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Chi tiết

 

Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Bổ sung năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trên địa bàn Tỉnh lai Châu năm 2015

Noi dung co ban KQ Hn lan thu 10

Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu2014

Giấy mời dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 nghành XD Lai Châu

Công bố chỉ số giá XD tháng 10,11,12 và quý IV năm 2014

Danh mục luật xây dựng ban hành năm 2014

Thông tư Ban hành Quy chuẩn KT quốc gia về XD công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Thông tư Ban hành quy chuẩn KT quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

 

Số lượt truy cập
15146

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007