Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Chung cư hh3 Linh Đàm
  Cập nhật thông tin bóng đá Tây Ban Nha
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng
  download tubemate

 
 
 

Thông báo tổ chức thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Cập nhật ngày: 18-12-2014 03:05

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 9 (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương
Ngày cập nhật: 07-09-2014 09:35
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Thực hiện Hướng dẫn Số 04 - HD/BTG, ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Ban Tuyên giáo về việc Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.

 

Chi tiết
Ngày Pháp luật
Ngày cập nhật: 03-08-2014 09:31
Đ/c Hà Thị Mai – Phó Bí thư chi bộ quán triệt lại Hướng dẫn sô 03-HD/UBKTTW, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Thông báo tổ chức thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật: 18-12-2014 03:05

 

Chi tiết
Sở Xây dựng Lai Châu phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 của Chính phủ
Ngày cập nhật: 15-12-2014 03:57
Đ/c Trần Khắc Hưng – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc

 

Chi tiết

 

Quyết định số 1470/QĐ-BXD, ngày 11/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Thông tư 17/2014/TT-BXD v/v Sửa đổi bổ sung một số điều tại thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo quy định số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của CP

Thông tư 18/2014/TT-BXD v/v Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, DA đầu tư XD khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở XH hoặc công trình dịch vụ

Quyết định v/v ban hành quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng tỉnh Lai Châu

Thông báo tập huấn, bồi dưỡng QL XD và phát triển đô thị

Năng lực Công ty Cp tư vấn XD và phát triển hạ tầng VN

Đăng ký tập huấn, bồi dưỡng về quản lý XD và phát triển đô thị

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Thông báo năng lực của Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng và tư vấn 109

 

Số lượt truy cập
4597

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007