Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Bộ xây dựng

 
 
 

Đăng ký tập huấn Luật xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Cập nhật ngày: 30-06-2015 02:26

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Quyết định phân công nhiệm vụ Chi ủy chi bộ Sở Xây dựng Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật: 22-06-2015 03:02

 

Chi tiết
Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy, BÍ Thư, Phó Bí thư chi bộ Sở Xây dựng khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật: 22-06-2015 02:49

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Đăng ký tập huấn Luật xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Ngày cập nhật: 30-06-2015 02:26

 

Chi tiết
Thông báo bổ sung năng lưc hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015
Ngày cập nhật: 02-06-2015 20:45

 

Chi tiết

 

Thông báo năng lực Công ty Cp thương mại và đầu tư XD Việt Dũng

Năng lực Công ty THNN tư vấn đầu tư và xây dựng Khánh Phương

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng ký tập huấn Luật xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định phân công nhiệm vụ Chi ủy chi bộ Sở Xây dựng Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Thông tư 01/2015/TT-BXD v/v Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư XD

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ XD

 

Số lượt truy cập
10161

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007