Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Chung cư hh3 Linh Đàm
  Cập nhật thông tin bóng đá Tây Ban Nha
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng
  download tubemate

 
 
 

Thông báo tập huấn, bồi dưỡng QL XD và phát triển đô thị.
Cập nhật ngày: 25-11-2014 20:59

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 9 (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương
Ngày cập nhật: 07-09-2014 09:35
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Thực hiện Hướng dẫn Số 04 - HD/BTG, ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Ban Tuyên giáo về việc Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.

 

Chi tiết
Ngày Pháp luật
Ngày cập nhật: 03-08-2014 09:31
Đ/c Hà Thị Mai – Phó Bí thư chi bộ quán triệt lại Hướng dẫn sô 03-HD/UBKTTW, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Thông báo tập huấn, bồi dưỡng QL XD và phát triển đô thị.
Ngày cập nhật: 25-11-2014 20:59

 

Chi tiết
Đăng ký tập huấn, bồi dưỡng về quản lý XD và phát triển đô thị
Ngày cập nhật: 02-10-2014 20:28

 

Chi tiết

 

Thông báo tập huấn, bồi dưỡng QL XD và phát triển đô thị

Năng lực Công ty Cp tư vấn XD và phát triển hạ tầng VN

Đăng ký tập huấn, bồi dưỡng về quản lý XD và phát triển đô thị

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Thông báo năng lực của Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng và tư vấn 109

Thông báo năng lực của Chi nhánh Công ty CP đầu tư XD P&T Điện Biên

Thông báo năng lực của công ty TNHH Phúc Lộc Điện Biên

Thông báo năng lực của công ty CP tư vấn và đầu tư XD Phương Bắc

Giấy mời Dự triển khai, tập huấn Luật Xây dựng năm 2014

Thông báo năng lực bổ sung của công ty TNHH Quang Hưng

 

Số lượt truy cập
7915

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007