Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng

 
 
 
Đoàn công tác Bộ Xây dựng thăm và làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại Lai Châu
Cập nhật ngày: 28-01-2015 21:21

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 9 (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương
Ngày cập nhật: 07-09-2014 09:35
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Thực hiện Hướng dẫn Số 04 - HD/BTG, ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Ban Tuyên giáo về việc Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.

 

Chi tiết
Ngày Pháp luật
Ngày cập nhật: 03-08-2014 09:31
Đ/c Hà Thị Mai – Phó Bí thư chi bộ quán triệt lại Hướng dẫn sô 03-HD/UBKTTW, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại Lai Châu
Ngày cập nhật: 28-01-2015 21:21
Đoàn công tác Bộ Xây dựng thăm và làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

 

Chi tiết
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch 2015 ngành Xây dựng Lai Châu
Ngày cập nhật: 22-01-2015 20:43

 

Chi tiết

 

Công bố chỉ số giá XD tháng 10,11,12 và quý IV năm 2014

Danh mục luật xây dựng ban hành năm 2014

Thông tư Ban hành Quy chuẩn KT quốc gia về XD công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Thông tư Ban hành quy chuẩn KT quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

tài liệu họp tổng kết ngành

Thông báo phân công nhiệm vụ GĐ, các PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Quyết định phân công nhiệm vụ GĐ, các PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Thông báo Năng lực của Chi nhánh Công ty CP TV đầu tư XD giao thông tại Lai Châu

Quyết định số 1470/QĐ-BXD, ngày 11/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

 

Số lượt truy cập
23621

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007