Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng

 
 
 

VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Thông báo triệu tập học viên tham gia tập huấn NĐ số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng cong trình XD và các Thông tư hướng dẫn thực hiện

07-08-0013

download

22

Năng lực bổ sung công ty TNHH một thành viên tư vấn và XD thái phương

11-06-0013

download

23

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng

05-06-0013

download

24

Quyết định số 268 về việc thành lập lại Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

21-05-0013

download

25

Phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên thuộc chi bộ Sở Xây dựng

21-05-0013

download

26

Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng con dấu

16-05-0013

download

27

Thông bao năng lực las 1263

21-05-0013

download

28

Thông báo năng lực của Công ty TNHH tư vấn Công nghiệp Lào Cai

21-05-0013

download

29

Thông báo năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Châu

21-05-0013

download

30

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng"

03-05-0013

download

31

Đăng ký mua sách

12-04-0013

download

32

Năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Việt Ý

10-04-0013

download

33

Năng lực của Công ty cổ phần tư vấn Kim Sơn

20-03-0013

download

34

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Anh.

14-03-0013

download

35

Năng lực của Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Vĩnh Phúc.

14-03-0013

download

36

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn

01-04-0013

download

37

Thông báo năng lực của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Lai Châu thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng.

05-02-2013

download

38

Thông báo số 261/TB-SXD của Sở Xây dựng về năng lực của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Vinh

26-07-0012

download

39

Đăng ký tham gia lớp tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

10-04-0013

download

40

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD và thông báo các phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

23-07-0012

download
 

Giấy mời dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 nghành XD Lai Châu

Công bố chỉ số giá XD tháng 10,11,12 và quý IV năm 2014

Danh mục luật xây dựng ban hành năm 2014

Thông tư Ban hành Quy chuẩn KT quốc gia về XD công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Thông tư Ban hành quy chuẩn KT quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

tài liệu họp tổng kết ngành

Thông báo phân công nhiệm vụ GĐ, các PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Quyết định phân công nhiệm vụ GĐ, các PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Thông báo Năng lực của Chi nhánh Công ty CP TV đầu tư XD giao thông tại Lai Châu

 

Số lượt truy cập
37940

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007