Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng

 
 
 

VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh lai Châu

23-10-2013

download

22

Kế hoạch tổ chức ĐH TDTT ngành Xây dựng và Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập ngành XD Lai Châu

03-09-0013

download

23

Thông báo triệu tập học viên tham gia tập huấn NĐ số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng cong trình XD và các Thông tư hướng dẫn thực hiện

07-08-0013

download

24

Năng lực bổ sung công ty TNHH một thành viên tư vấn và XD thái phương

11-06-0013

download

25

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng

05-06-0013

download

26

Quyết định số 268 về việc thành lập lại Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

21-05-0013

download

27

Phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên thuộc chi bộ Sở Xây dựng

21-05-0013

download

28

Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng con dấu

16-05-0013

download

29

Thông bao năng lực las 1263

21-05-0013

download

30

Thông báo năng lực của Công ty TNHH tư vấn Công nghiệp Lào Cai

21-05-0013

download

31

Thông báo năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Châu

21-05-0013

download

32

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng"

03-05-0013

download

33

Đăng ký mua sách

12-04-0013

download

34

Năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Việt Ý

10-04-0013

download

35

Năng lực của Công ty cổ phần tư vấn Kim Sơn

20-03-0013

download

36

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Anh.

14-03-0013

download

37

Năng lực của Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Vĩnh Phúc.

14-03-0013

download

38

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn

01-04-0013

download

39

Thông báo năng lực của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Lai Châu thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng.

05-02-2013

download

40

Thông báo số 261/TB-SXD của Sở Xây dựng về năng lực của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Vinh

26-07-0012

download
 

Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Thông tư 02/2015/TT-BXD v/v hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Thông tư số 04/2015/TT-BXD v/v hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của CP về thoát nước và xử lý nước thải

Nghị định số 37/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết về hợp động xây dựng

Công bố chỉ số giá XD tháng 01,02,03 và quý I năm 2015

Năng lực của công ty TNHH Tư vấn và XD Bình Trọng tỉnh Điện biên

Năng lực của doanh nghiệp TN Mỹ Hà

Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Bổ sung năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trên địa bàn Tỉnh lai Châu năm 2015

 

Số lượt truy cập
6658

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007