Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Luật việt nam
  Chung cư hh3 Linh Đàm
  Cập nhật thông tin bóng đá Tây Ban Nha
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Kết cấu
  Bộ xây dựng
  download tubemate

 
 
 

VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng con dấu

16-05-0013

download

22

Thông bao năng lực las 1263

21-05-0013

download

23

Thông báo năng lực của Công ty TNHH tư vấn Công nghiệp Lào Cai

21-05-0013

download

24

Thông báo năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Châu

21-05-0013

download

25

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng"

03-05-0013

download

26

Đăng ký mua sách

12-04-0013

download

27

Năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Việt Ý

10-04-0013

download

28

Năng lực của Công ty cổ phần tư vấn Kim Sơn

20-03-0013

download

29

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Anh.

14-03-0013

download

30

Năng lực của Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Vĩnh Phúc.

14-03-0013

download

31

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn

01-04-0013

download

32

Thông báo năng lực của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Lai Châu thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng.

05-02-2013

download

33

Thông báo số 261/TB-SXD của Sở Xây dựng về năng lực của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Vinh

26-07-0012

download

34

Đăng ký tham gia lớp tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

10-04-0013

download

35

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD và thông báo các phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

23-07-0012

download

36

Thông báo v/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng Sở Xây dựng

04-04-0013

download

37

Luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Sở

01-04-0013

download

38

Dự thảo bộ Đơn giá XDCT, Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

02-04-0013

download

39

Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 05/02/2013 của Sở Xây dựng v/v giao nhiệm vụ cán bộ

05-02-2013

download

40

Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 05/02/2013 của Sở Xây dựng v/v giao nhiệm vụ cán bộ

05-02-2013

download
 

Quyết định số 1470/QĐ-BXD, ngày 11/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Thông tư 17/2014/TT-BXD v/v Sửa đổi bổ sung một số điều tại thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo quy định số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của CP

Thông tư 18/2014/TT-BXD v/v Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, DA đầu tư XD khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở XH hoặc công trình dịch vụ

Quyết định v/v ban hành quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng tỉnh Lai Châu

Thông báo tập huấn, bồi dưỡng QL XD và phát triển đô thị

Năng lực Công ty Cp tư vấn XD và phát triển hạ tầng VN

Đăng ký tập huấn, bồi dưỡng về quản lý XD và phát triển đô thị

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Thông báo năng lực của Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng và tư vấn 109

 

Số lượt truy cập
4973

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007