Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Bộ xây dựng

 
 
 

VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Đăng ký tập huấn, bồi dưỡng về quản lý XD và phát triển đô thị

22-09-2014

download

22

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

21-12-2014

download

23

Giấy mời Dự triển khai, tập huấn Luật Xây dựng năm 2014

09-09-2014

download

24

Quyết định 183/QĐ-SXD công bố chỉ số giá XD tháng 1,2,3 và quý I năm 2014

07-04-0014

download

25

Quyết định 430/Q-SXD công bố chỉ số giá XD tháng 4,5,6 và quý II năm 2014

11-07-0014

download

26

Công văn v/v thông báo phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ tháng 7 năm 2014

24-07-0014

download

27

Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

17-07-0014

download

28

Hướng dẫn áp dụng đơn giá XD công trình tỉnh lai Châu

23-06-0014

download

29

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2013

16-01-2014

download

30

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và quý I, quý II, quý III năm 2013

13-01-2014

download

31

Mẫu báo cáo

19-12-2013

download

32

Công văn báo cáo hiện trạng môi trường của các cơ sở thuộc ngành XD trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-12-2013

download

33

Mẫu kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2013

17-07-0013

download

34

Hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh lai Châu

23-10-2013

download

35

Kế hoạch tổ chức ĐH TDTT ngành Xây dựng và Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập ngành XD Lai Châu

03-09-0013

download

36

Thông báo triệu tập học viên tham gia tập huấn NĐ số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng cong trình XD và các Thông tư hướng dẫn thực hiện

07-08-0013

download

37

Năng lực bổ sung công ty TNHH một thành viên tư vấn và XD thái phương

11-06-0013

download

38

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng

05-06-0013

download

39

Quyết định số 268 về việc thành lập lại Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

21-05-0013

download

40

Phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên thuộc chi bộ Sở Xây dựng

21-05-0013

download
 

Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực HĐ của các tổ chức tư vấn HĐ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015

Báo cáo công tác chứng nhận hợp quy, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD trên địa bàn tỉnh

Thông tư số 07/2015/TT-BXD v/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, UBND tỉnh, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực QLNN thuộc nghành XD

Thông tư số 06/2015/TT-BXD v/v hướng dẫn thi đua, khen thưởng nghành xây dựng

Thông báo năng lực của công ty TNHH tư vấn & ĐT Hà Thanh

Thông báo năng lực của công ty TNHH một thành viên Hoàng Gia

Quyết định v/v công bố chỉ số giá XD tháng 7,8,9 và quý III năm 2015

Thông báo Năng lực Công ty TNHH một thành viên Bình Hưng Lai Châu

Thông báo Năng lực Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thủy lợi Đất Việt

Thông báo triệu tập học viên tham gia lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình

 

Số lượt truy cập
13629

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007