Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Bộ xây dựng

 
 
 

VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Quyết định 430/Q-SXD công bố chỉ số giá XD tháng 4,5,6 và quý II năm 2014

11-07-0014

download

22

Công văn v/v thông báo phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ tháng 7 năm 2014

24-07-0014

download

23

Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

17-07-0014

download

24

Hướng dẫn áp dụng đơn giá XD công trình tỉnh lai Châu

23-06-0014

download

25

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2013

16-01-2014

download

26

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và quý I, quý II, quý III năm 2013

13-01-2014

download

27

Mẫu báo cáo

19-12-2013

download

28

Công văn báo cáo hiện trạng môi trường của các cơ sở thuộc ngành XD trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-12-2013

download

29

Mẫu kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2013

17-07-0013

download

30

Hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh lai Châu

23-10-2013

download

31

Kế hoạch tổ chức ĐH TDTT ngành Xây dựng và Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập ngành XD Lai Châu

03-09-0013

download

32

Thông báo triệu tập học viên tham gia tập huấn NĐ số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng cong trình XD và các Thông tư hướng dẫn thực hiện

07-08-0013

download

33

Năng lực bổ sung công ty TNHH một thành viên tư vấn và XD thái phương

11-06-0013

download

34

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng

05-06-0013

download

35

Quyết định số 268 về việc thành lập lại Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

21-05-0013

download

36

Phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên thuộc chi bộ Sở Xây dựng

21-05-0013

download

37

Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng con dấu

16-05-0013

download

38

Thông bao năng lực las 1263

21-05-0013

download

39

Thông báo năng lực của Công ty TNHH tư vấn Công nghiệp Lào Cai

21-05-0013

download

40

Thông báo năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Châu

21-05-0013

download
 

Thông báo Năng lực công ty TNHH MTV đầu tư XD thương mại Đức Hùng Lai Châu

Bài giảng Nghị định 46/2015/NĐ-CP

Bài giảng Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Bài giảng Nghị định 37/2015/NĐ-CP

Bài giảng Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Bài giảng Luật Xây dựng năm 2014

Thông báo năng lực của phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ chất lượng công trình thuộc công ty CP tư vấn và KĐ Xuân Thùy

Thông báo tổ chức tập huấn, triển khai Luật XD năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Thông báo năng lực Công ty Cp thương mại và đầu tư XD Việt Dũng

Năng lực Công ty THNN tư vấn đầu tư và xây dựng Khánh Phương

 

Số lượt truy cập
21572

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007