Sở Xây dựng Hà Nội
  Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Sở xây dựng tỉnh Điện Biên
  Bộ xây dựng

 
 
 

VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và quý I, quý II, quý III năm 2013

13-01-2014

download

22

Mẫu báo cáo

19-12-2013

download

23

Công văn báo cáo hiện trạng môi trường của các cơ sở thuộc ngành XD trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-12-2013

download

24

Mẫu kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2013

17-07-0013

download

25

Hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh lai Châu

23-10-2013

download

26

Kế hoạch tổ chức ĐH TDTT ngành Xây dựng và Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập ngành XD Lai Châu

03-09-0013

download

27

Thông báo triệu tập học viên tham gia tập huấn NĐ số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng cong trình XD và các Thông tư hướng dẫn thực hiện

07-08-0013

download

28

Năng lực bổ sung công ty TNHH một thành viên tư vấn và XD thái phương

11-06-0013

download

29

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng

05-06-0013

download

30

Quyết định số 268 về việc thành lập lại Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

21-05-0013

download

31

Phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên thuộc chi bộ Sở Xây dựng

21-05-0013

download

32

Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng con dấu

16-05-0013

download

33

Thông bao năng lực las 1263

21-05-0013

download

34

Thông báo năng lực của Công ty TNHH tư vấn Công nghiệp Lào Cai

21-05-0013

download

35

Thông báo năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Châu

21-05-0013

download

36

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng"

03-05-0013

download

37

Đăng ký mua sách

12-04-0013

download

38

Năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Việt Ý

10-04-0013

download

39

Năng lực của Công ty cổ phần tư vấn Kim Sơn

20-03-0013

download

40

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Anh.

14-03-0013

download
 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng ký tập huấn Luật xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định phân công nhiệm vụ Chi ủy chi bộ Sở Xây dựng Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Thông tư 01/2015/TT-BXD v/v Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư XD

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ XD

Bổ sung năng lưc hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015

Bổ sung năng lưc hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015

 

Số lượt truy cập
4281

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007